Digital kurs 2 - Känslor, behov och ledarbeteenden

I den här kursen kommer vi att visa hur känslor, psykologiska behov och ledarbeteenden kan hänga ihop – när det gäller ledarskap och samarbete i grupp. Vi kommer att börja med Nathanssons Affektteori och när du fått reflektera över denna går vi vidare med Will Schutz FIRO-teori för att slutligen koppla ihop detta till den svenska Ledarskapsmodellen som forskare på Försvarshögskolan tagit fram.

Vi varvar teorier med egen läsning och reflektion. Avslutningsvis finns en struktur för hur du kan göra en handlingsplan så att du kan använda dina lärdomar i din vardag.

Målgruppen är i första hand personer som gått någon av våra öppna kurser och vill repetera och fördjupa sig i hur känslor, psykologiska behov och ledarbeteenden hänger ihop. Kursen fungerar även utan förkunskaper. Det blir en viss repetition för den som gått kursen tidigare, men också några nyheter och framförallt sambandet mellan känslor, psykologiska behov och ledarbeteenden och hur dessa kan påverka varandra.

Om Digital kurs 2 - Känslor, behov och ledarbeteenden

Innehåll
I den här kursen går vi igenom om hur känslor, psykologiska behov och ledarskap kan hänga ihop när det gäller ledarskap och samarbete i grupp. Repetition, fördjupning och förankring till vardagen.

Tidsåtgång
Med reflektion och handlingsplan tar det 45-90 minuter att genomföra. Filmen är ca 30 min lång.

Pris
495 kr (inkl moms)

Tillgång
Fri tillgång i två av dina enheter i 90 dagar

Betalningsalternativ
Faktura (30 dagar)
Direktbetalning med kort

Köp kursen här

© 2022 Rezon